Aukera ezazu aditz mota

Modua

Aldia

Mota

Nork

Nori

Nor